ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Orbotech Finland Oy toimittaa korkeatasoisia ammattisiivouksen tuotteita; koneita, laitteita ja välineitä kemikaalittomaan siivoukseen

Tuomme maahan Orbot- ja Motorscrubber siivouskoneita, Tersano SAO- otsonoitua vettä sekä  UltraH2O by Orbotech- menetelmää eli ultra puhdasta vettä. Tersano ja Ultra H2O ovat kemikaalittoman siivouksen sieluja.
Tämän lisäksi toimimme ainutlaatuiseen mikrokuituteknologiaan perustuvan Rekola Reflex- järjestelmän Suomen myynnistä vastaavana partnerina Rekola Oy:lle.

Orbotech Nordic AB on Pohjoismaissa toimiva konserni. Pohjoismainen pääkonttori sijaitsee Sundsvallissa, Ruotsissa.

OrboTech Finland Oy on Suomesta vastaava sisaryhtiö, jonka missiona on muuttaa puhtausalaa tuomalla markkinoille kemikaalitonta ylläpitosiivousprosessia ja muita innovaatioita.

Suomessa näyttely- ja toimistotilamme sijaitsevat Mäntsälässä, loistavien liikenneyhteyksien varrella.
Asiakkaiden palaute ohjaa toimintaamme ja ajatteluamme.
Avaamme jatkuvasti uusia polkuja ja toimintatapoja alallamme.

”Näemme erittäin jännittävänä haasteena tuoda alalle moderneja tuulia uudenlaisilla tehokkailla koneilla ja kemikaalittomilla menetelmiä, jotka todella tekevät eron,” Avainsanamme ovat tehokkuus, yksinkertaisuus ja ekologisuus.

- Suomen yhtiön toimitusjohtaja Harri Piiparinen.

FAKTA

Etsimme jatkuvasti henkilöitä ja yrityksiä, jotka haluavat olla mukana muuttamassa Puhtausalaa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan OrboTech Finland Oy AB:n toteuttamat henkilötietojenkäsittelyn tavat. OrboTech Finland Oy AB toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille.

Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan OrboTech Finland Oy AB:n käsittelemiä muita, kuin henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen paitsi yrityksen myyntilaskujen ja yhteistyösopimusten operoimisen yhteydessä käsitellyt tiedot, myös muissa kaupallisissa yhteyksissä, kuten ostojen ja alihankintojen yhteydessä, käsitellyt tiedot, sekä esimerkiksi erinäisissä viestintäyhteyksissä (OrboTech Finland Oy AB:n sosiaalisen median kanavat) käsitellyt tiedot.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan OrboTech Finland Oy AB:n taikka puolestamme toimivien tahojen tietojen käsittelyntapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimista, emmekä vastaa näiden kolmansien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1. Rekisterinpitäjä

OrboTech Finland Oy AB

 

Postiosoite:
Tiilitie 8

01720 Vantaa

 

Käyntiosoite:
Tiilitie 8

01720 Vantaa

 

2. Yhteystiedot

OrboTech Finland Oy AB / Tietosuoja
Tiilitie 8

01720 Vantaa
asiakaspalvelu@orbotech.fi

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksennoudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

- Palveluntoteuttaminen, palveluiden myynti, ostaminen ja tarjoukset

Toimitamme tai suoritamme rekisteröidylle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut, Rekisteröidyn ostamiin palveluihin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. tuoteturvallisuutta, tuotteiden laatua ja peruutuksia tai palautuksia.

- Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi

Lähetämme 1-2 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää siivousalan eksklusiivisia sisältöjä ja etuja lain sallimissa rajoissa oikeutetun etumme perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

- Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.

- Asiakassuhteen hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakasviestinnän toteuttaminen

- Analysointi ja tilastointi

- Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen

- Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen

4. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitustentoteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika

- yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus, verkkolaskutustiedot

- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,

viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,

- mahdolliset luvat ja suostumukset,

- arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista ja suoritetuista töistä

- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,

- mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

- palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot ja sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta

- yksilöllinen laite-ja/tai evästetunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

- Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.

- GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitusijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

- muut käyttäjänsuostumuksella kerätyt tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- rekisteröidyltä itseltään, internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla,

- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

- erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä,

- Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Voimme myös täydentää tunnistettujen käyttäjientietoja kohdassa 3 mainittuja käyttötarkoituksia varten edellä mainittujen lähteiden avulla.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä OrboTech Finland Oy AB:llä ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

Palveluiden tai tavaroiden ostajien asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, jos hän ei ole ostanut palveluita viimeisen kuuden (6) vuoden aikana. Jos käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojenkäsittelyperuste on päättynyt yllä mainittujen perusteiden mukaisesti, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei rekisteröity ole niistä enää tunnistettavissa.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjännimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteenpäättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

OrboTech Finland Oy AB:n työntekijät voivat käsitellä asiakastietoja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojenkäsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännönmukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirrettäessä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joissa ei ole taattu tietosuojanriittävää tasoa, perustuvat siirrot asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää lisätietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme on mainittu tämän selosteen kohdassa 2.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan alla kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjänhenkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

- Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

- Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät voi yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin.

- Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

- Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

- Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

- Tietoja voidaan siirtää yhteisö- ja hakukonepalveluihin sisältöjen ja mainonnan kohdentamista varten.

- Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa OrboTech Finland Oy AB:n yhteistyökumppaneidensähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan rekisteröidyn tietoja käyttää tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

10. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitettakoskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavientekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pienitekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeetsisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaaevästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissammetilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolillatarkoitetaan OrboTech Finland Oy AB:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluidentarjoajia.

 

11. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan rekisteröidyille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröidyt voivat vaikuttaa toteuttamaamme tietojenkeräämiseen ja käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on lisäksi aina oikeus tehdä valitusvalvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjä käsittelee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
OrboTech Finland Oy AB / Tietosuoja
Tiilitie 8

01720Vantaa
tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@orbotech.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Tiilitie 8

01720 Vantaa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbotech.fi.

Markkinoinnin kielto-oikeus ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjääkäsittelemästä henkilötietojaan suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbotech.fi.

Milloin tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä aina oikeus peruuttaa suostumuksensa, kuten mahdollinen suoramarkkinointisuostumuksensa lähettämällä suostumuksenperuuttamista koskeva viesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbotech.fi.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjääpoistamaan häntä koskevat henkilötiedot ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, ellei tietojen käsittely ole tarpeen lakiin perustuvanvelvoitteen vuoksi tai muiden rajoitettujen syiden vuoksi. Tietojen poistoa koskeva pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbotech.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään ja toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle ja soveltuu vain, milloin tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä solmittuun sopimukseen. Tietojensiirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse asiakaspalvelu@orbotech.fi.

13. tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


FAKTA

Etsimme jatkuvasti henkilöitä ja yrityksiä, jotka haluavat olla mukana muuttamassa Puhtausalaa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

MITEN VOIMME AUTTAA SINUA?

Tukea, ajatuksia tai oletko vain utelias ja haluat sanoa hei? Täyttäisitkö mielellään kontaktitiedot oikealla, niin me otamme yhteyttä sinuun.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.